THE GLAM IN THE CITY

Η “The Glam in the City” παρέχει υπηρεσίες ποιότητας στον τομέα της Διοργάνωσης Εκδηλώσεων εταιρικού, κοινωνικού και ιδιωτικού χαρακτήρα καθώς και special events & parties. Η εμπειρία μας στο χώρο της Διοργάνωσης και Δημοσίων Σχέσεων έχει διαμορφωθεί μέσω της συνεργασίας μας με μεγάλες εταιρείες κύρους.

The Glam in the City

Weddings2Greece

by Belltron